premiiCompetitia este una din premisele fundamentale ale performantei. Este motivul pentru care vor fi acordate premii pentru activităţile desfășurate în cadrul proiectului „Formarea specialistilor in domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul imbunatatirii calitatii vietii” (POSDRU/179/3.2/S/151363)

 

 

 

Vor fi acordate urmatoarele premii: 
2 premii I x 5.000 ron; 
4 premii II x 4.000 ron; 
12 premii III x 2.500 ron; 
100 menţiuni x 400 ron.

Criterii de calificare în vederea acordării premiilor

– participanti eligibili la competitia de premii: persoanele inscrise in cadrul proiectului ca membri grup tinta, beneficiari de subventii.
– calitatea deosebită a stagiului de formare, finalizat cu o lucrare de tipul Raport ştiinţific al lucrărilor practice şi teoretice;
 -îndeplinirea sarcinilor corespunzătoare stagiului de formare conform planului stabilit prin proiect, reglementat prin documentele-cadru elaborate în proiect privind efectuarea stagiului de formare;
-lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică provocate de participantul la stagiul de formare;
-gradul de implicare în activitățile proiectului;
– atitudinea participantului pe parcursul stagiului de formare în realizarea sarcinilor de lucru (colegialitate, colaborare, implicare, inițiativă, inovație, disponibilitate) care poate fi regăsită în evaluarea realizată de către supervizorul responsabil cu formarea, alți angajați ai instituției respective care au urmărit activitatea participantului.

 

Organizarea și desfășurarea concursului

Persoanele din grupul ţintă interesate să participe vor depune dosarul de concurs, care va cuprinde:
– Raport ştiinţific al lucrărilor practice şi teoretice (50%). Se va tine cont de calitatea stiintifica a raportului si nu de numarul de pagini efective ale raportului;
– Să prezinte necesarul de materiale si echipamente utilizate in domeniul de activitate legat de interventiile specifice MCC (10%);
– Să descrie etapele de pregatire si utilizare a tehnologiei si logisticii pentru activitatea de diagnostic si tratament al copiilor cu MCC (10%);
– Documente justificative (copii protocoale) care să ateste numărul de proceduri efectuate personal în cadrul proiectului (20%);
– Documente justificative (copii protocoale) care să ateste numărul de proceduri asistate personal în cadrul proiectului. (10%);
– Fisa de autoevaluare anexata prezentei metodologii.
Dosarele care contin Rapoarte stiintifice asemanatoare in proportie mai mare de 20% vor fi descalificate.

Dosarul personal al fiecarui candidat va fi depus la Departamentul Proiecte Europene al UMF Iasi, in format hartie, in dosar de plastic si va avea prima pagina cu numele si prenumele al candidatului, functia (medic sau asistent) si specializarea. Dosarul va fi opisat si numerotat.

Persoanele aflate in mobilitati externe sau care din motive intemeiate nu pot depune dosarul in format fizic, pot trimite documentele mentionate mai sus, prin email la adresa: inimipentrucopii[la]umfiasi.ro. Documentele vor fi arhivate, subiectul mailului va fi: inscriere concurs premii nume, prenume. 

Persoanele din grupul ţintă interesate sa participe la concurs pot depune dosarul de concurs cel mai târziu în data de 23 noiembrie 2015, ora 16.00, la registratura Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi.

 

Organizarea, derularea concursului, festivitatea de premiere și acordarea premiilor în bani vor avea loc după cum urmează:
Postarea anunţului: 16 noiembrie;
Primirea şi înregistrarea dosarelor de concurs: 17-23 noiembrie (cu exceptia zilelor de 21 si 22 noiembrie), interval orar 8.00-16.00;
Publicarea listei provizorii: 27 noiembrie;
Primirea şi soluţionarea contestaţiilor: 2 decembrie;
Rezultate finale: 7 decembrie;
Festivitatea de premiere şi acordarea premiilor: 12 decembrie.


IMPORTANT:

Rândurile de mai sus sunt extrase din „METODOLOGIA DE ACORDARE A PREMIILOR pentru activităţile desfășurate în cadrul proiectului „ Formarea specialistilor in domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul imbunatatirii calitatii vietii”, POSDRU/179/3.2/S/151363”. Pentru buna şi completa dvs. informare vă rugăm să citiţi documentul integral (click pentru a-l deschide in format PDF).

FISA DE AUTOEVALUARE o puteţi descărca: 
in format editabil, .doc, pentru completare (click pentru descărcare) 
sau 
în format .pdf pentru imprimare (click pentru descărcare)